CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

Tìm kiếm...

Sản phẩm

Sản phẩm
Sản phẩm
Sản phẩm
Sản phẩm
Sản phẩm
Sản phẩm
Sản phẩm
Sản phẩm
Sản phẩm

Thực phẩm

Nước tinh khiết D&T

Nước tinh khiết D&T

Nước tinh khiết D&T

(Thực phẩm)

- Chai 330ml, 500ml, 1.5L
- Thùng 18.5l.

QUI CÁCH:
- Chai 330ml, 500ml, 1.5L
- Thùng 18.5l.

THÀNH PHẦN:
- Nước uống đóng chai.

CÔNG DỤNG:
- Uống giải khát sinh hoạt.

các sản phẩm cùng loại

Nước tinh khiết D&Txem sản phẩm

Nước tinh khiết D&T

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU Y TẾ DOMESCO

https://www.domesco.vn/
https://www.domesco.vn/catalog/view/theme/
https://www.domesco.vn/pictures/catalog/logo/title.png
https://www.domesco.vn/pictures/catalog/logo/titlemobileNew.png